lighthouse-890645

Våra krav på våra kunder

I våra uppdrag ställer vi också krav på våra kunder då vi tror på att båda parter ansvarar för att våra uppdrag blir lyckade.

När det gäller certifieringsuppdrag ställer vi ytterliggare krav på våra kunder för att säkerställa den formella processen.

Vi förväntar oss av våra kunder att de:

Visar upp insikt i kraven i den standarden som certifieringen avser, samt förståelse för de intentioner som är grund för kraven i aktuell standard.

Feedback enligt en överenskommen plan

Rapporterar alla förändringar i organisationen eller i organisationens verksamhet som påverkar certifieringen
Skickar alltid dina kommentarer och synpunkter om oss och förslag för förbättring