lighthouse-890645

Om Cert2You Europe AB

Cert2You är ett företag som har resurser med lång och bred erfarenhet inom IT, test och certifiering, kvalitet och IT-säkerhet (informationssäkerhet).

Företaget har kompetens inom de Cert2Yous kärnverksamhet. Personalen och övriga resurser rekryteras från företag som har arbetat med test och certifiering av IT-produkter genom många år.

Cert2Yous fokus är att möta våra kunders behov. Vi är lyhörda, har fokus på affärsmässighet och kvalitet i allt vi gör.

Cert2Yous verksamhet skall skapa mervärden för våra kunder och oss själva. Vår verksamhet byggs på tillit och trovärdighet. Detta förutsättningar uppnår vi genom: kompetenta resurser med engagemang, integritet och civilkurage, interna metoder, process och rutiner för noggrannhet i vårt arbete, periodisk uppföljning och utvärdering av vårt arbete.