Välkommen till Cert2You!

lighthouse-890645

Cert2You är ett företag som arbetar med test och certifiering av IT-produkter, kontrollenheter och kontrollsystem för kassaregister.

Vi tror på ett växande behov av formell test och certifiering av IT-produkter. Hela samhället är mera och mera beroende av fungerande IT-produkter och IT-system och av att dessa fungerar. Behovet av att reducera risk och potentiell skada om något skulle hända är ökande. Test och certifiering av IT-produkter är verktyg för detta.

Exempel på krav på certifiering av IT-produkter i samhället är EUs krav på formellt testade och certifierade färdskrivare i lastbilar och Skatteverkets krav på certifierade kassaregister.

Cert2Yous verksamhet bygger på kundernas behov av hög kompetens och stor erfarenhet inom test och certifiering av IT-produkter. Företagets anställda har också en hög kompetens inom IT, kvalitet och IT-säkerhet (informationssäkerhet).

Cert2You har ackrediterats av SWEDAC (Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll) och är certifieringsorgan för certifiering av kontrollenheter som kopplas till kassaregister enligt lagen (2007:592) om kassaregister mm.

Cert2You har ansökt om ackreditering av certifiering av kontrollsystem för kassaregister.

Ackrediteringsmarke_rgb-färg_2018 (1)

Vår policy, rutiner och metoder ska säkerställa opartiskhet och oberoende samt kvalitet på vårt arbete.

Läs gärna mera om oss under våra tjänster och du är välkommen att ta kontakt med oss för mera information.