lighthouse-890645

Test och certifiering av IT-produkter

Test och certifiering av IT-produkter är företagets primära verksamhet.

Test görs enligt formella testmetoder och enligt våra kunders behov.

Certifiering är en formell utvärdering mot gällande krav.

Certifiering under ackreditering medför att utvärderingen är under tillsyn av ett ackrediteringsorgan. SWEDAC (Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll) är ackrediteringsorgan i Sverige.

I certifiering under ackreditering ingår granskning av den formella utvärderingen och att denna är genomfört med erforderlig noggrannhet, enligt godkänd metodik och att resultatet av utvärderingsarbetet visar att produkten svarar mot aktuella krav.

Oberoende och opartiskhet är en viktig förutsättning för vår verksamhet.

Certifiering av redovisningscentraler för taxitrafik

Cert2You kommer att ansöka om ackreditering för certifiering av redovisningscentraler.

Den tekniska utrustning som en redovisningscentral använder för att ta emot, lagra och överföra uppgifter vara certifierad. En certifiering innebär att utrustningen (programvaran) bedöms uppfylla de krav som ställs i Transportstyrelsens föreskrifter. Certifieringen utförs av ett ackrediterat certifieringsföretag.

Ta kontakt med oss så vi kan hjälpa er.

Tillverkardeklaration för kassaregister – formell test

Vi hjälper idag kunder med att uppfylla Skatteverkets krav på formellt testade kassaregister som utgör en del av certifierade kassaregister som skall finnas på marknaden från den 1 januari 2009 enligt Lagen (2007:592) om kassaregister mm.

Alla tillverkare av kassaregister eller kassaprogram måste fylla i en tillverkardeklaration för varje version och skicka denna in till Skatteverket.

Ta kontakt med oss så vi kan hjälpa er.

Certifiering av kontrollenheter

Cert2You har ansökt om ackreditering för certifiering av kontrollenheter enligt Skatteverkets föreskrift (SKVFS 2009:2).

Ta kontakt med oss om ni är intresserad att få hjälp och stöd.