Test och certifiering av IT-produkter är företagets primära verksamhet.

Test görs enligt formella testmetoder och enligt våra kunders behov.

Certifiering är en formell utvärdering mot gällande krav.

Certifiering under ackreditering medför att utvärderingen är under tillsyn av ett ackrediteringsorgan. SWEDAC (Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll) är ackrediteringsorgan i Sverige.

Cert2You är ackrediterat för certifiering av kontrollenheter enligt Skatteverkets föreskrift (SKVFS 2016:1).

Ta kontakt med oss för att diskutera era behov av test eller certifiering av IT-produkter. Vi kan agera som ert företags förlängda arm när det gäller test till mera formell roll som tredjeparts testare eller certifierare.